Mondeling assessment

Een mondeling assessment vindt vaak plaats in een kleine setting. Hierbij is vooral de student aan het woord die vertelt over bijvoorbeeld zijn ervaringen of over literatuur die hij heeft bestudeerd. Tijdens een mondeling assessment stelt de docent of begeleider vragen waar de student direct antwoord op dient te geven. Zoals de naam al zegt is een mondeling assessment een toetsvorm waar ook een beoordeling bij hoort. Een mondeling assessment wordt vaak ook gecombineerd met een schriftelijk assessment. Hierbij is het doel van het mondeling assessment dan vooral om te kijken of de student daadwerkelijk op het niveau zit dat hij in het schriftelijk assessment heeft laten zien. Een mondeling assessment kan natuurlijk ook een manier zijn om de taalvaardigheid van een student te beoordelen. Door het mondeling in het Engels of Duits uit te voeren kun je niet alleen het niveau van de inhoud beoordelen maar pak je direct het taal en presentatievaardigheden mee.

Toepassingsmogelijkheden

Met behulp van Blackboard Collaborate of Teams kun je een online mondeling assessment uitvoeren. Van dit online assessement kan een opname worden gemaakt (denk aan AVG/privacy!) waardoor het assessment ter archivering kan worden opgeslagen. De opname kan direct gemaakt worden in Teams of Blackboard Collaborate. Download de opname en upload deze in Kaltura (video.saxion.nl). De link kan, indien wenselijk, gedeeld worden of bijvoorbeeld worden toegevoegd door de student bij een inleverpunt in Blackboard. Hierdoor kan de student het mondeling terugkijken en heb je als docent de opname gearchiveerd.

APPLICATIES

  • BB Collaborate
  • Kaltura Capture
  • Microsoft Teams
  • KENMERKEN

    Online: ,
    Synchroon:

    0.0 (1 stemmen)