Kennismaken

Tijdens de eerste bijeenkomst van een module en/of aan het begin van het jaar wanneer studenten elkaar nog niet kennen kun je deze werkvorm inzetten. Laat iedereen zijn of haar sleutelbos tevoorschijn halen en zichzelf voorstellen aan de hand van de sleutelbos.

Bron: Pixabay

Een andere variant is de studenten vooraf de opdracht te geven iets van zichzelf mee te nemen dat typerend voor hem of haar is. Dit kan te maken hebben met een hobby of met het werk dat iemand doet. Vervolgens laat je iedereen zichzelf voorstellen aan de hand van het meegebrachte voorwerp. Dit kun je klassikaal doen maar bij een grote groep kan dit in subgroepen.

VARIATIEMOGELIJKHEDEN

De bijeenkomst begin je vaak met deze werkvorm. Je zou de bijeenkomst of les kunnen afsluiten door een vraag te stellen over wat iemand verteld heeft. De groep dient je vraag te beantwoord door de naam van de persoon te noemen waar jij het over hebt.

In plaats van het in de les voorstellen aan elkaar kun je dit voorafgaand aan de bijeenkomst in een wiki laten doen. Je zou je les dan kunnen starten door enkele vragen te stellen waar de studenten dan een naam bij moeten noemen.

KENMERKEN

Online:
Synchroon:
Indivdueel:

0.0 (1 stemmen)