Voorstellen met een voorwerp

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

studenten elkaar beter te laten leren kennen door middel van een korte, actieve oefening. De oefening zorgt daarnaast ook voor afwisseling en nieuwe energie in de les, zodat studenten daarna weer beter kunnen focussen op het leren. Deze sociale energizer (‘socializer’) heeft dan ook meestal niets met de leerstof te maken. Het is vooral de bedoeling dat het plezier geeft en dat studenten even loskomen van de leerstof, met als belangrijk bij-effect dat ze elkaar beter leren kennen.

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

Studenten stellen zich voor aan de hand van een voorwerp dat ze hebben meegenomen naar de les.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?

Laat studenten een voorwerp meenemen naar de les en laat hen er kort iets over vertellen. Stel er vragen over of laat medestudenten er vragen over stellen. Probeer bij te dragen aan het groepsproces door ook verbindende vragen te stellen. (‘Wie doet/heeft/vindt dit ook (of iets soortgelijks) of kent iemand die..’)

Werk met het willekeurig kiezen van namen als er onvoldoende tijd is om iedereen iets te laten vertellen, of houd gedurende de eerste lessen een lijst bij totdat iedereen een keer aan bod is geweest.
Ook kun je studenten deze activiteit in groepjes laten uitvoeren.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?

Geef studenten 2 minuten om een voorwerp op te halen (of laat hen iets in de chat sturen (afbeelding of een woord) dat iets over hen zegt en laat ze er kort iets over vertellen. Ook hierbij kun je doorvragen voor zover de tijd dat toelaat. 

In online bijeenkomsten is het nóg belangrijker om pauzes en ook dit soort activiteiten in te lassen, omdat het volgen van een les vanachter je beeldscherm erg vermoeiend kan zijn.

ERVARING
Heb jij ervaring met deze werkvorm en wil je die graag delen? Neem contact met ons op!
KENMERKEN
Categorie leeractiviteit: ,
Interactie:
Door wie: ,
Wanneer:
GERELATEERDE APPLICATIES
  •  Microsoft Teams