Kennismakingsbingo

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

studenten elkaar beter te laten leren kennen door middel van een korte, actieve oefening. De oefening zorgt daarnaast ook voor afwisseling en nieuwe energie in de les, zodat studenten daarna weer beter kunnen focussen op het leren. Deze sociale energizer (‘socializer’) heeft dan ook meestal niets met de leerstof te maken. Het is vooral de bedoeling dat het plezier geeft en dat studenten even loskomen van de leerstof, met als belangrijk bij-effect dat ze elkaar beter leren kennen.

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

Studenten proberen hun bingokaart ‘vol’ te maken door medestudenten te zoeken die de eigenschappen bezitten of activiteiten hebben gedaan die op hun bingokaart staan.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?

Maak op een vel papier een raster van 5 bij 5 vakjes en schrijf in elk vakje een activiteit of eigenschap. Zorg ervoor dat iedere student een bingokaart krijgt. Laat ze rondlopen en vragen aan andere studenten of zij een bepaalde eigenschap hebben of activiteit hebben gedaan. Zodra ze iemand hebben gevonden voor de betreffende activiteit of eigenschap, schrijven ze de naam van die persoon in dat vakje.
Een rij vol (of wat je dan ook maar afspreekt) is Bingo! Spreek ook af wat er gebeurt bij een valse bingo.

Bron: Tielemans, E. (2010). Energize II: Energizers en didactische werkvormen voor volwassenen, jongeren, iedereen! Edu’Actief.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?

Voor deze werkvorm is geen online variant beschreven.

ERVARING
Heb jij ervaring met deze werkvorm en wil je die graag delen? Neem contact met ons op!
KENMERKEN
Categorie leeractiviteit: ,
Interactie:
Door wie:
Wanneer: