Ik ben de enige die…

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

studenten elkaar beter te laten leren kennen door middel van een korte, actieve oefening. De oefening zorgt daarnaast ook voor afwisseling en nieuwe energie in de les, zodat studenten daarna weer beter kunnen focussen op het leren. Deze sociale energizer (‘socializer’) heeft dan ook meestal niets met de leerstof te maken. Het is vooral de bedoeling dat het plezier geeft en dat studenten even loskomen van de leerstof, met als belangrijk bij-effect dat ze elkaar beter leren kennen.

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

De docent noemt telkens een talent van één van de studenten en de andere studenten raden vervolgens wie van hen dat talent heeft.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?

Zorg voor kaartjes die aan twee kanten beschreven kunnen worden. Laat studenten bij binnenkomst aan de ene kant hun naam opschrijven en aan de andere kant een vrij specifiek talent. Ze mogen deze niet aan andere deelnemers laten zien. 
De docent verzamelt de kaartjes, trekt er telkens willekeurig één uit en leest het talent voor. De studenten raden om wie het gaat. Afhankelijk van hoeveel tijd er is kun je er als docent een verdiepende vraag over stellen.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?

Maak een formulier in Microsoft Forms met twee velden: Naam en Specifiek Talent.  
Deel aan het begin van de les de link naar het formulier en laat studenten die invullen. Ze mogen niet aan andere deelnemers laten zien of vertellen wat zij hebben ingevuld.   
De docent leest willekeurig een talent voor van de lijst en de studenten raden vervolgens om wie het gaat. Afhankelijk van hoeveel tijd er is kun je er als docent een verdiepende vraag over stellen.

ERVARING
Heb jij ervaring met deze werkvorm en wil je die graag delen? Neem contact met ons op!
KENMERKEN
Categorie leeractiviteit: ,
Interactie:
Door wie:
Wanneer: