Gedragsopdracht

Toepassingen: performance assessment, proeve van bekwaamheid, simulatie, praktijkproef, observatie in de praktijk

Bij een live performance assessment wordt er een simulatie nagespeeld van bijvoorbeeld een inzichtgevend of probleem nuancerend gesprek. Binnen dit assessment wordt een natuurgetrouwe setting nagebootst waarbinnen de student zijn kennis en kunde moet laten zien. Daarbij wordt gewerkt met realistische casuïstiek en worden 2 assessoren gebruikt; 1 van de assessoren is tegenrolspeler. Ook kan de opdracht gegeven worden dat de situatie in een praktijksetting gehouden moet worden.

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

Toepassingsmogelijkheden zijn het afnemen van intelligentietesten, beroepkeuzetesten of Human Resource testen. Het correct afnemen van een test kan aantonen of er kennis en kunde is over de inhoud van de test en de afname opties. Bij veel testen gelden algemene regels voor de testleider, zoals een deelnemer of cliënt laten uitpraten en geen directe feedback geven op gegeven antwoorden. Ook zijn er vaak test specifieke regels, zoals hoe vaak iets uitgelegd mag worden.

Voor een accreditatie moet een assessment soms opgenomen worden. Dit kan bijvoorbeeld met CaptureSpace van Kaltura. Een webcam van bijvoorbeeld een laptop, in combinatie met een microfoon geeft een goede kwaliteit van geluid en beeld. Soms moet er na het assessment een reflectie geschreven worden, of moet het gesprek getranscribeerd worden. Hiervoor kan de opname gebruikt worden.

APPLICATIES

  • Kaltura Capture
  • KENMERKEN

    0.0 (1 stemmen)