Fotospel

Deze werkvorm is geschikt als inleiding op een onderwerp of bij reflectiedoeleinden. Zorg dat je vooraf allerlei foto’s verzameld en geprint hebt. Leg de foto’s zodanig neer dat de studenten alle foto’s kunnen zien. Stel vervolgens een vraag als ‘welke foto past het beste bij je’, ‘welke foto past het best bij het onderwerp’ etc. De vraag dient in elk geval gekoppeld te kunnen worden aan de foto’s. Ieder kiest een foto die hem of haar het meest aanspreekt t.a.v. de vraag die je gesteld hebt. Laat studenten in duo’s of groepjes praten over de gekozen foto.

Bron: Pixabay

Zorg dat je foto’s hebt die niet meteen een kant-en-klaar of voorspelbaar antwoord kunnen geven zodat er een opening voor een gesprek is.

VARIATIEMOGELIJKHEDEN

Je kunt studenten zelf ook foto’s laten verzamelen. Leg deze foto’s in de ruimte. Laat ze aan elkaar vertellen waarom ze de foto gekozen hebben.

KENMERKEN

Online:
Synchroon:
Indivdueel:

0.0 (1 stemmen)