Concept mapping

Toepassingen: begrippen, conceptmap
 Een conceptmap bevat, in de simpelste vorm, allerlei begrippen die in het onderwijs aan de orde zijn gekomen met lijnen ertussen. De lijnen symboliseren een relatie tussen die begrippen. Hoewel een conceptmap op de eerste plaats een middel is om studenten te leren dat de behandelde begrippen een bepaalde relatie hebben, is het in feite dus een onderwijsmiddel en kan het ook een toetsvorm zijn. Studenten krijgen dan een lijstje met begrippen en hen wordt gevraagd een tekening te maken met hun onderlinge relaties. De beoordeling van het schema kan op de eerste plaats geschieden door het tegen het licht te houden van een ideaal schema. Dat kan echter problematisch zijn omdat er niet altijd een ideaal schema bestaat. Het is mogelijk dat begrippen, vanuit een bepaalde optiek, ook anders kunnen worden gerangschikt. Daarom is het raadzaam studenten bij het schema te vragen naar een nadere toelichting bij de relaties.

APPLICATIES

  • Answergarden
  • KENMERKEN

    Online: ,

    4.0 (1 stemmen)