Expertgroepen

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

studenten zich te laten verdiepen in een deel van een grote hoeveelheid / complexe leerstof door elke groep een deel te laten uitzoeken en dat vervolgens uit te leggen aan de andere groepen.

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

Elke groep gaat met een deel van de leerstof (zelfgekozen of niet) aan de slag aan de hand van (eventueel door de studenten zelf opgestelde) leervragen. Nadat er tijd is geweest voor verdieping geven zij als experts van dat onderwerp een presentatie aan de rest van de groep, waarbij ze een overzicht geven van de kernpunten, de leervragen beantwoorden en tips geven aan de anderen voor als die zelf de stof gaan bestuderen.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?

Ga als volgt te werk:

 1. Kies vier onderwerpen uit de leerstof die momenteel centraal staat (of meer, als het een groot leslokaal is of een online les).
 2. Verdeel deze onderwerpen over (de hoeken in) je (klas)lokaal.
 3. Geef een introductie op het thema en ga daarbij ook kort in op de vier deelonderwerpen.
 4. Leg uit wat de bedoeling is en geef de studenten even de tijd om na te denken in welk onderwerp zij willen verdiepen.
 5. Studenten kunnen vervolgens een hoek kiezen om samen met medestudenten het onderwerp uit te diepen.
  • Je kunt richtlijnen meegeven zoals enkele denkvragen, maar ook een meer concrete opdracht voor de uitwerking. Wil je bijvoorbeeld dat studenten de uitkomsten op enkele powerpointslides plaatsen? Of laat je ze bijvoorbeeld een mindmap maken op een flipover?
  • Afhankelijk van het expertiseniveau kun je van studenten vragen om zelf de relevante leervragen te formuleren.
  • Als studenten deze opdracht vooraf hebben gekregen en zich als voorbereiding konden verdiepen in één van de deelonderwerpen, dan kunnen ze hun eigen studienotities naast elkaar leggen en discussiëren over de wijze waarop ze het gaan structureren en uitleggen.
 6. Spreek af hoe lang studenten in de groepen aan de slag gaan.
 7. Nadat iedereen in de eigen groep aan het werk is geweest, geven één of twee vertegenwoordigers van elke groep een korte presentatie waarmee zij de anderen overzicht geven over het deelonderwerp. Ze beantwoorden daarbij ook de leervragen en geven studietips aan medestudenten voor als zij het onderwerp zelf moeten bestuderen. Tijdens de presentatie kun je als docent ook vragen stellen aan de overige leden van dezelfde groep.

Het is zowel mogelijk deze werkvorm in te zetten bij het verkennen van relatief nieuwe onderwerpen, als voor het verdiepen in min of meer bekende onderwerpen.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?

Online kan deze werkvorm worden uitgevoerd in een Teamssessie met breakout-groepen waarin studenten de onderwerpen samen verder uitdiepen.

Neem de deelonderwerpen op in je presentatie en laat studenten via een poll stemmen op een onderwerp of verdeel ze zelf of ‘at random’ in groepjes. Of je maakt de breakout-groepen aan waar studenten zelf naar toe kunnen gaan en je stelt daarbij een maximum aan het aantal deelnemers per groep. Als de groep vol is moet een student een andere groep opzoeken. Houd er daarbij wel rekening mee dat sommige studenten (op inhoudelijke gronden) langer kunnen nadenken over welke groep ze kiezen. Geef dus iedereen eerst denktijd voordat je de groepen beschikbaar maakt.

Geef een tijd mee waarop de studenten weer in de plenaire sessie terug moeten komen en herinner ze daar op tijd aan via een bericht in de chat. Nadat iedereen weer bij elkaar in dezelfde online ruimte zit, geeft elke groep een korte presentatie aan de rest van de groep.

ERVARING
Heb jij ervaring met deze werkvorm en wil je die graag delen? Neem contact met ons op!
KENMERKEN
Taxonomie van Bloom: ,
Taxonomie van Miller: ,
Categorie leeractiviteit: , ,
Interactie:
Door wie: ,
Wanneer:
GERELATEERDE APPLICATIES
 •  Microsoft Teams
 •  BB Collaborate
 • GERELATEERDE WERKVORMEN
 • Jigsaw-methode