Casusopdracht

Bij een casusopdracht krijgen de studenten een opdracht gekoppeld aan een relevante praktijksituatie. De opdracht heeft dus een context gekregen die studenten in het werkveld tegen kunnen komen. Hierdoor kan de student zich ook beter voorstellen wat er uiteindelijk van hem/haar verwacht wordt. Ook ziet de student op deze manier in wat het belang is van de stof. Studenten kunnen ook zelf met een casus komen vanuit bijvoorbeeld de stage of werkplek. Hierdoor kunnen zij de opdracht direct toepassen in de beroepspraktijk.

Toepassingsmogelijkheden

Met behulp van een casusvideo kun je de casus wat meer laten leven bij de studenten. Bijvoorbeeld iemand van bedrijf X legt op video uit tegen welke problemen zijn bedrijf aanloopt en vraagt de studenten hulp om dit probleem op te lossen. De studenten kunnen dan in de lesweken aan de slag met de oplossing. Het is mooi als de oplossingen ook uiteindelijk bij het bedrijf terugkomen zodat de opdrachten ook echt toegevoegde waarde hebben. Voor het opnemen van een videocasus kun je contact opnemen met het ICT&O videoteam. Een andere mogelijkheid is een geschreven casus.

KENMERKEN

Online: ,

0.0 (1 stemmen)