Rollenspel-discussie

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

studenten uit te dagen en te activeren om kritisch te denken, samen te werken en effectief te communiceren over complexe onderwerpen vanuit meerdere standpunten.

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

Rollenspel-discussies zijn een interactieve manier om kennis en vaardigheden van studenten te peilen en te verbeteren door middel van een gesimuleerde discussie. Studenten krijgen een rol toebedeeld met verschillende standpunten of perspectieven over een specifiek onderwerp of kwestie. Door rollenspellen zoveel mogelijk aan realistische situaties te koppelen doen studenten leerzame ervaringen op die van pas komen in het werkveld waar ze tijdens en na hun studie in terechtkomen. 

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?

Allereerst is het belangrijk een relevant onderwerp of relevante kwestie te kiezen dat aansluit bij de lesstof en interessant is voor studenten. Kijk hierbij of je kunt inspelen op de belevingswereld van studenten zodat ze goed betrokken zullen zijn bij de discussie.

Vervolgens stel je verschillende rollen op. Bedenk verschillende rollen die ook verschillende standpunten of perspectieven hebben over het onderwerp. Denk hierbij aan de perspectieven van verschillende betrokken partijen bij een kwestie, of verschillende beroepen, culturen, leeftijden, etc. 

Tijdens de bijeenkomst geef je eerst een inleiding van het onderwerp en de verschillende rollen. Vervolgens verdeel je de rollen over de studenten. Dit zou je ook op een eerder moment kunnen doen en studenten vragen om zich voor te bereiden op hun rol door het onderwerp te onderzoeken en hun standpunt uit te werken. Er is dan meer diepgang in de discussie.

Het verdelen van rollen kan in groepen (bijvoorbeeld de klas opdelen in vier groepen, waarbij iedere groep gezamenlijk een bepaalde rol of kijk op het standpunt heeft), maar kan ook individueel. Als de klas groot is kun je de discussie zelfs parallel laten plaatsvinden in meerdere subgroepen waarin je de klas hebt opgedeeld.

Tijdens de bijeenkomst begeleid je de discussie en stel je vragen die de studenten uitdagen om hun argumenten te verdedigen en elkaars standpunten te bevragen. Dit zal de studenten ook helpen om beter te begrijpen hoe deelnemers met een andere visie het onderwerp bekijken en hen misschien uitdagen hun eigen standpunt te herzien. Na afloop kun je als docent samen met studenten bespreken wat er geleerd is en hoe het proces verbeterd kan worden. Dit helpt studenten om verder te groeien en te ontwikkelen en hen voor te bereiden op vergelijkbare uitdagingen in de toekomst. 

HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?

Het is mogelijk om deze werkvorm uit te voeren in een online meeting, bijvoorbeeld via MS Teams.

Dat kan in één centrale meeting, en het kan door studenten in breakout-groepen te laten discussiëren.

ERVARING
Heb jij ervaring met deze werkvorm en wil je die graag delen? Neem contact met ons op!
KENMERKEN
Taxonomie van Bloom: ,
Taxonomie van Miller: ,
Categorie leeractiviteit: , ,
Interactie:
Door wie: ,
Wanneer:
GERELATEERDE APPLICATIES
  •  Padlet
  •  BB Collaborate
  •  Microsoft Teams
  • GERELATEERDE WERKVORMEN
  • Forumdiscussie