Odd one out

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

diep begrip van begrippen te bewerkstelligen. Studenten moeten de begrippen goed (leren) kennen om te kunnen beargumenteren welke niet in het rijtje thuis hoort 

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

Odd one out betekent ‘de vreemde eend in de bijt’. Oftewel: welke begrip hoort niet in het rijtje thuis?
Studenten bekijken in groepjes een rijtje van drie tot zes begrippen en overleggen met elkaar welk begrip niet in het rijtje thuishoort.
Het gaat vooral om de argumentatie waarom het begrip er wel of niet bijhoort.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?

Maak rijtjes van minimaal drie en maximaal zes begrippen die in meer of mindere mate bij elkaar horen, maar waarvan (minimaal) één begrip er niet bijhoort.

Je kan de rijtjes met begrippen op het (digi)bord tonen of er kaartjes van maken om uit te delen. Studenten gaan in kleine groepjes aan de slag waarbij ze aan elkaar uitleggen welk begrip er volgens hen niet bij hoort. 

Het maakt het interessant als meer dan één antwoord goed is, afhankelijk van het perspectief waarmee je de begrippen bekijkt. Er kan dan een interessante discussie ontstaan waarbij juist de argumentatie (en dus het begrip over de begrippen) van belang is. Bijvoorbeeld: wolk – zon – regen – water. In dit voorbeeld zou ‘zon’ er niet bij kunnen horen, omdat uit een wolk regen en dus water valt. Of je zou kunnen beargumenteren dat ‘water’ er niet bij hoort want de rest gaat over het weer en ‘water’ niet per se.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?

Je kan deze werkvorm online uitvoeren door gebruik te maken van break-out groepen. Zorg dan dat je de rijtjes met begrippen deelt met studenten, bijvoorbeeld via een bestand in de digitale leeromgeving.

Ook zou je deze werkvorm asynchroon kunnen uitvoeren (als voorbereiding of verwerking) waarbij studenten individueel hun mening kunnen geven via een (Shelf) Padlet. Zet de optie ‘Require Approval’ aan zodat studenten niet direct elkaars reacties zien. 

 

ERVARING
Heb jij ervaring met deze werkvorm en wil je die graag delen? Neem contact met ons op!
KENMERKEN
Taxonomie van Bloom:
Taxonomie van Miller: ,
Categorie leeractiviteit: , ,
Interactie: ,
GERELATEERDE APPLICATIES
  •  Padlet