Groepjespuzzel

Studenten formeren groepjes door te zoeken naar medestudenten met een stukje van dezelfde ansichtkaart of andere afbeelding. Lees verder... Groepjespuzzel

Mix en ruil

Mix en ruil is een (inter)actieve werkvorm waarbij kennis formatief wordt getest door studenten onderling vragen aan elkaar te laten stellen en beantwoorden.  Lees verder... Mix en ruil

Korte quiz tijdens de les

Met een korte quiz stel je tijdens de les een aantal vragen over leerstof die eerder behandeld is (in een vorige module, vorige les of eerder tijdens deze les). Zorg ervoor dat elke student gaat nadenken door iedereen te laten antwoorden of omdat de kans altijd bestaat dat ze gevraagd Lees verder... Korte quiz tijdens de les

Begrip testen via losse vragen

De docent stelt een ja/nee of multiplechoicevraag tijdens de bijeenkomst (online zou ook een open vraag kunnen) en geeft daarbij antwoordmogelijkheden die zodanig gekozen zijn dat ze informatie geven over de eventuele denkfouten en misvattingen van studenten (‘diagnostische vragen’). Aan de hand van de antwoorden die studenten geven en de fouten die Lees verder... Begrip testen via losse vragen

Ritme klappen

De docent klapt een ritme en de studenten die in een kring staan proberen dit ritme na te bootsen door na elkaar telkens de volgende klap van het ritme te geven. Lees verder... Ritme klappen

Uitbeelden

De docent vertelt aan één student van elk groepje wat deze moet uitbeelden zonder geluid te maken, iets aan te wijzen of hints-technieken te gebruiken. Zodra één van de groepjes heeft geraden wat het is, is de volgende van elk groepje aan de beurt om iets uit te beelden. Lees verder... Uitbeelden

Pim, pam, pet

De docent kiest een willekeurige letter en studenten zoeken in hun omgeving een voorwerp dat met die letter begint en laten dat zien voor de camera. Lees verder... Pim, pam, pet