Begrip testen via losse vragen

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

snel inzicht te krijgen in wat de studenten wel en niet weten of begrepen hebben en welke misvattingen er eventueel nog bestaan. 

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

De docent stelt een ja/nee of multiplechoicevraag tijdens de bijeenkomst (online zou ook een open vraag kunnen) en geeft daarbij antwoordmogelijkheden die zodanig gekozen zijn dat ze informatie geven over de eventuele denkfouten en misvattingen van studenten (‘diagnostische vragen’). Aan de hand van de antwoorden die studenten geven en de fouten die zij daarbij maken kun je als docent bepalen welke vervolgactiviteiten je adviseert aan welke studenten. Je kunt dit een aantal keren doen op strategische momenten, bijvoorbeeld net nadat je iets hebt behandeld of om te bepalen welke voorkennis uit een eerdere module nog aanwezig is. 

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?

Als je dit fysiek tijdens de les doet, zien studenten gemakkelijker wie iets goed of fout heeft. Zorg daarom eerst voor een veilige en open sfeer in de les, zodat studenten fouten durven te maken en zich niet bezwaard voelen om in het openbaar een antwoord te moeten geven. Bespreek dit eerst en maak duidelijke afspraken hierover met de groep. 

Om te bepalen op welke momenten je deze werkvorm het beste kunt inzetten tijdens je les, kijk je op welke momenten bepaalde voorkennis nodig is en welke onderdelen van je uitleg gemakkelijk verkeerd begrepen worden (misconcepties). Vóór of na die momenten zou je zo’n losse vraag kunnen stellen. Ook direct bij binnenkomst in de les (‘Entree-ticket’) of vlak voordat de les is afgelopen (‘Exit-ticket’), zijn momenten waarop je dit kunt doen.

Kies bij losse gesloten vragen de antwoordmogelijkheden zó uit dat ze iets zeggen over de denkfouten die gemaakt worden. En bedenk ook alvast welke vervolgactie hoort bij welke denkfout, zodat je studenten die niet het goede antwoord geven kunt verwijzen naar een passende vervolgactiviteit. 

Om in een offline situatie snel de antwoorden van studenten te kunnen interpreteren kun je bijvoorbeeld studenten een bepaalde kleur kaart (bijv. rood of groen) omhoog laten houden, of je laat ze een kaart met een letter of nummer omhooghouden dat overeenkomt met een antwoordalternatief, ze geven antwoord door te gaan staan of te blijven zitten, of door naar een hoek van het lokaal te lopen dat overeenkomt met een antwoordalternatief, etc. Met al deze vormen vraag je in meer of mindere mate ook een fysieke inspanning van de studenten, wat een positieve uitwerking kan hebben op het energieniveau van de studenten.
Het is belangrijk dat je een vorm kiest waarbij je in ieder geval gemakkelijk inzicht krijgt in eventuele misvattingen die er bestaan bij de studenten.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?

Een digitale tool kan helpen om de antwoorden van studenten sneller en preciezer inzichtelijk te krijgen. De antwoorden op open vragen zijn gemakkelijker leesbaar en bij multiplechoicevragen telt de tool alvast het aantal keer dat een antwoordalternatief gekozen is.

Een geschikte tool hiervoor waar Saxion een contract mee heeft is Wooclap. Deze tool leent zich prima om een losse vraag in beeld te brengen en studenten antwoord te laten geven via hun smartphone, tablet of laptop.
Andere opties zijn Mentimeter, Socrative of MS Forms. 

Antwoorden op open vragen kun je verzamelen via een Padlet (shelf, wall, canvas) of via een whiteboard (Wooclap, Microsoft). Zet bij de Padlet eventueel de optie ‘Require Approval’ aan, zodat studenten niet direct elkaars antwoorden kunnen zien.

Via een digitale tool kun je ook andere media dan tekst gebruiken. Studenten kunnen een foto of afbeelding plaatsen, of je kunt studenten iets laten uitwerken op een specifieke achtergrond, bijv. krachten laten tekenen in een afbeelding op een (Microsoft) Whiteboard. 

ERVARING
Heb jij ervaring met deze werkvorm en wil je die graag delen? Neem contact met ons op!
KENMERKEN
Taxonomie van Bloom: , ,
Taxonomie van Miller: ,
Interactie:
Door wie:
Wanneer:
GERELATEERDE APPLICATIES
  •  Wooclap
  •  Socrative
  •  Mentimeter