Mix en ruil

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

voorkennis te activeren of te achterhalen of studenten de leerstof hebben begrepen (formatief evalueren). 

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

Mix en ruil is een (inter)actieve werkvorm waarbij kennis formatief wordt getest door studenten onderling vragen aan elkaar te laten stellen en beantwoorden. 

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?
  1. Elke student krijgt een kaartje met daarop een vraag, begrip, som, afbeelding of opdracht (zie de voorbeelden in de onderstaande afbeelding).
  2. Alle studenten lopen door de ruimte en kiezen een medestudent die beschikbaar is. Elk stellen ze om de beurt hun vraag aan de ander, beantwoorden deze en ruilen daarna van kaartje.
  3. Daarna lopen ze weer verder en zoeken ze de volgende beschikbare medestudent om dit te herhalen. 

Als voorbereiding op de les zou je studenten zelf kaartjes kunnen laten maken of hen uitgewerkte begrippen kunnen laten aanleveren. Zorg ervoor dat ze dit vooraf niet van elkaar kunnen inzien. 

Twaalf kaartjes in tweetallen naast elkaar als voorbeeld van kaartjes voor 'Mix en ruil'.

Voorbeelden van kaartjes voor ‘Mix en ruil’.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?

Doordat de kaartjes fysiek worden uitgewisseld, is het niet mogelijk om deze werkvorm online uit te voeren.

ERVARING
Heb jij ervaring met deze werkvorm en wil je die graag delen? Neem contact met ons op!
KENMERKEN
Taxonomie van Bloom: ,
Taxonomie van Miller:
Interactie:
Door wie:
Wanneer:
GERELATEERDE WERKVORMEN
  • Odd one out
  • Mix & match