Zelfreflectie

Van HBO studenten wordt verwacht dat zij goed kunnen reflecteren op zichzelf. In veel opleidingen wordt hier aandacht aan geschonken binnen studieloopbaanbegeleiding of in projectonderwijs. Doordat de student bewust gaat nadenken over zijn eigen gedrag kan hij zichzelf op bepaalde punten verbeteren. De student gaat nadenken over welke rol hij binnen een groep of bedrijf heeft en wat zijn invloed is binnen opdrachten. Zelfreflectie komt in elke opleiding ook sterk terug bij stage en afstuderen.

Toepassingsmogelijkheden

Via een journal in Blackboard kan de student een dagboek bijhouden waarbij hij op bepaalde momenten reflecteert op zijn eigen handelen reflecteert. Dit dagboek is alleen te zien voor de docenten. Deze tool kan ook aan groepen worden gekoppeld waardoor studenten die bij elkaar in de groep zitten de reflecties van elkaar kunnen lezen. Deze vorm zie je vaak terug tijdens de afronding van projecten.  

In Blackboard is ook het digitaal portfolio geschikt om voor zelfreflectie in te zetten. Deze tool staat los van een cursus, de student kan een portfolio aanmaken en hierbij uit verschillende cursussen verslagen selecteren om ze bijvoorbeeld toe te voegen als bewijsmateriaal. Hierbij kan ook de feedback en de beoordeling van de docent worden meegenomen. Op deze manier kan de student bijvoorbeeld gedurende de opleiding al bewijsmateriaal selecteren voor het afstudeerportfolio. Dit portfolio kan als momentopname gedeeld worden met de docent. Er kan dus niet live worden meegekeken.

APPLICATIES

 • BB (graded) Journal
 • KENMERKEN

  Bloom:
  4-Tak:
  Online: ,
  Synchroon: ,

  0.0 (1 stemmen)