Forumdiscussie

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

een onderwerp van meerdere kanten te belichten, waardoor studenten meer diepgaande kennis en inzicht verwerven in een onderwerp en hun mening vormen en beargumenteren of kritische vragen stellen.

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

Bij een forumdiscussie worden standpunten over een vooraf uitgekozen en voorbereid onderwerp uitgewisseld door ‘deskundigen’. De ‘toehoorders’ luisteren actief naar de deskundigen en stellen kritische vragen of mengen zich in de discussie door een ingenomen standpunt te beargumenteren. De discussie wordt geleid én ingeleid door een voorzitter.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?

De docent geeft van tevoren aan welk onderwerp besproken zal worden en reikt literatuur aan voor de voorbereiding van de les of vraagt studenten om zelf informatie over het onderwerp te verzamelen. Deskundigen worden uitgenodigd, of een aantal studenten wordt aangewezen om als deskundige op te treden.

De voorzitter (dit kan de docent of een student zijn) geeft een inleiding op het onderwerp en laat daarna de deskundigen aan het woord. Zij brengen hun standpunten en argumenten in. In deze fase wordt er nog niet op elkaar gereageerd. Dat gebeurt pas in de volgende fase.

Nadat de forumleden de discussie met elkaar hebben gestart, is er ook voor de toehoorders gelegenheid om vragen te stellen aan de forumleden, of om zelf standpunten in te brengen en te beargumenteren.

De voorzitter bewaakt de tijd en zorgt ervoor dat iedere student minimaal één keer aan het woord komt. Aan het eind wordt geprobeerd om tot een gemeenschappelijk standpunt te komen.

Tip: Geef studenten na afloop enkele minuten de tijd om voor zichzelf de belangrijkste inzichten te noteren.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?

De discussie kan ook tijdens een online bijeenkomst in MS Teams of Bb Collaborate worden gehouden. Om de forumleden in de beginfase goed in beeld te brengen kunnen de toehoorders in eerste instantie de camera uit laten staan en deze pas aan zetten vanaf het moment dat zij deelnemen aan de discussie.

ERVARING
Heb jij ervaring met deze werkvorm en wil je die graag delen? Neem contact met ons op!
KENMERKEN
Taxonomie van Miller: , ,
Categorie leeractiviteit: , ,
Interactie:
Door wie:
Wanneer:
GERELATEERDE APPLICATIES
  •  Microsoft Teams
  •  BB Collaborate