Feedback geven via audio of video

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

producten van studenten op een andere manier van feedback te voorzien dan ‘normaal’ (schriftelijk).

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

In plaats van schriftelijke feedback te geven bij opdrachten of mondeling feedback te bespreken met (een groep) studenten, maak je een audio- of video-opname van je feedback die je toevoegt bij de ingeleverde opdracht in de leeromgeving. Dit is in sommige gevallen beter passend en minder intensief dan het geven van geschreven feedback.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?
  1. Laat studenten hun werk inleveren in het leermanagementsysteem (bijvoorbeeld Blackboard). Het maakt daarbij niet uit of een individuele opdracht of een groepsopdracht is. Bij voorkeur gaat het om een tussenproduct, want dan is de kans groter dat studenten daadwerkelijk iets met de feedback doen.

Open de inzending van de student en kies bij het veld waar je normaliter geschreven feedback toevoegt voor de optie om een audio of videofragment toe te voegen. Soms kan dit direct in het LMS, maar om te voorkomen dat er hoge opslagkosten moeten worden betaald kan het ook zijn dat je de video opneemt of plaatst op een extern platform (zoals Kaltura) en de opname deelt met de student door deze (in Blackboard met behulp van de + in de teksteditor) in het LMS te plaatsen. 

Om structuur aan te brengen in je opname kun je de beoordelingscriteria of leerdoelen als leidraad gebruiken.

Je kunt ook één algemene opname maken en voor iedereen beschikbaar maken via het leermanagementsysteem, waarin je goede voorbeelden van voorgaande jaren laat zien en veelgemaakte fouten. Studenten kunnen aan de hand hiervan zelf bepalen op welke punten zij hun werk nog kunnen verbeteren.

Een audio-opname kan makkelijker te realiseren zijn dan een video omdat je geen rekening hoeft te houden met beeld. Het toevoegen van beeld aan je opname kan echter ook nuttig zijn omdat je dan producten, voorbeelden of visualisaties kan laten zien. 

 

HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?

Deze werkvorm vindt volledig buiten de les plaats via tools in de digitale leeromgeving (zie beschrijving op het vorige tabblad).

ERVARING
Heb jij ervaring met deze werkvorm en wil je die graag delen? Neem contact met ons op!
KENMERKEN
Categorie leeractiviteit: ,
Interactie:
GERELATEERDE APPLICATIES
  •  Kaltura Capture
  •  BB inleveropdracht