Denken, delen, uitwisselen

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

studenten dieper te laten na te denken over de theorie, waardoor ze deze beter begrijpen en onthouden. Ook kun je deze werkvorm gebruiken om studenten de theorie te laten toepassen, voorbeelden te bedenken, ethische dilemma’s te bespreken en een mening te vormen.

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

Studenten denken eerst individueel na over een vraag of opdracht en bespreken dan hun antwoorden in duo’s of groepjes. Een aantal studenten geeft vervolgens klassikaal hun (eigen of gezamenlijke) antwoord.

Deze werkvorm kan ook worden ingezet in lessen met grote groepen studenten en is met name geschikt bij vragen waar meerdere antwoorden mogelijk zijn.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?
  1. Geef studenten een vraag of opdracht waar ze eerst individueel over nadenken.
  2. Laat ze vervolgens in duo’s hun antwoorden met elkaar delen.
  3. Eventueel stellen studenten hun antwoord nog bij.
  4. Vraag een aantal studenten om hun antwoord te geven. Dit kan hun eigen (gewijzigde of aangescherpte) antwoord of het gezamenlijke antwoord van de groep.
  5. Bespreek indien nodig de verschillen tussen de antwoorden van studenten.
HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?

Met MS Teams of Blackboard Collaborate kun je studenten in (willekeurig samengestelde) Breakout-groepjes uiteen laten gaan. Zorg ervoor dat ze de vraag of opdracht waar ze mee aan de slag moeten bij de hand hebben zodra ze naar hun groepjes gaan. Bijvoorbeeld door deze via een mededeling in alle chats te plaatsen van de verschillende breakout-rooms.  

ERVARING
Heb jij ervaring met deze werkvorm en wil je die graag delen? Neem contact met ons op!
KENMERKEN
Taxonomie van Miller: ,
Categorie leeractiviteit:
Interactie:
Wanneer:
GERELATEERDE APPLICATIES
  •  Microsoft Teams
  •  BB Collaborate