Voortgangstoets

Een voortgangstoets is een toets die gedurende verschillende studiejaren herhaaldelijk wordt aangeboden. Hierdoor is het mogelijk om de kennisontwikkeling die de student gedurende zijn studie doormaakt inzichtelijk te maken.  De verschillende voortgangstoetsen die de student maakt gedurende zijn opleiding, bevatten inhoudelijk niet exact dezelfde vragen, maar varianten van vragen over hetzelfde onderwerp. Hierdoor wordt het goed beantwoorden van vragen op basis van herkenning uitgesloten, maar zijn de toetsen onderling toch goed vergelijkbaar.

Het afnemen van een voortgangstoets heeft verschillende voordelen:

 • Het maakt inzichtelijk in hoeverre een student al aan de eindtermen voldoet en op welke onderdelen er nog meer oefening gewenst is.
 • Het maakt inzichtelijk welke ontwikkeling de student gedurende zijn studie heeft doorgemaakt.

De voortgangstoets is een toetsvorm die herhaaldelijk wordt afgenomen, wat de betrouwbaarheid van de toetsvorm ten goede komt. Een voortgangstoets kan zowel formatief als summatief worden ingezet.

Bron: Van Berkel, H., Bax, A., Joosten-ten Brinke, D. (2014). Toetsen in het hoger onderwijs (3e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

VARIATIEMOGELIJKHEDEN

Er zijn verschillende manieren waarop een voortgangstoets kan worden ingezet. Zo is het mogelijk om een voortgangstoets te ontwikkelen over een bepaald deelonderwerp, zoals taalvaardigheid of juist een voortgangstoets waarin verschillende vakinhouden geïntegreerd aan de orde komen. Een vakoverstijgende voortgangstoets heeft als voordeel dat er een algemeen beeld betreffende het functioneren van de student binnen de opleiding kan worden verkregen.

APPLICATIES

 • BB Toets
 • GoFormative
 • Socrative
 • Surpass
 • KENMERKEN

  Online: ,
  Synchroon: ,
  Indivdueel:

  0.0 (1 stemmen)