Uitwerking van een model

Toepassingen: modellen, concepten

Theoretische modellen bestaan vaak uit verschillende onderdelen en onderlinge relaties. Om van het onthouden en begrijpen van een model naar het toepassen, analyseren en eventueel evalueren van een model te gaan, kan een model uitgewerkt worden met een eigen casus of een voorbeeldcasus. De uitwerking hiervan kan een onderdeel vormen van een beroepsproduct of toetsvorm. Uit de casus moeten de juiste aspecten worden gehaald en deze moeten geplaatst worden op de juiste plek in het model. Dit betekent dat de casus eerst zorgvuldig geanalyseerd en ontleed moet worden.

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

Laat studenten het model namaken, maar dan met de inhoud van de casus. Dit kan zowel op papier als digitaal. Digitaal zou er een soort stroomschema van het model kunnen worden gemaakt, zie voorbeeld hieronder.

Bron: ijlan.nl

APPLICATIES

  • Infogram
  • Padlet
  • Piktochart
  • KENMERKEN

    Online: ,

    4.0 (62 stemmen)