Odd one out

Deze werkvorm kan goed ingezet worden om diep begrip van begrippen te bewerkstelligen. Studenten moeten de begrippen goed (leren) kennen om een medestudent uitleg te kunnen geven.

Maak rijtjes met vier tot zeven woorden die schijnbaar bij elkaar horen. Dit kan op kaartjes of op het bord. Zorg ervoor dat er in de reeks steeds minstens één begrip niet bij hoort. De studenten gaan in kleine groepjes aan elkaar uitleggen welk begrip niet in het rijtje thuis hoort. Het belangrijkste hierbij is dat ze, aan elkaar, uitleggen waarom juist dat begrip er niet bij hoort. Dat zorgt ervoor dat ze het begrip goed moeten (leren) kennen. Het is vooral interessant als er meer dan één goed antwoord is, afhankelijk van het perspectief waarin je het bekijkt. Zo kan er een interessante discussie ontstaan.

Voorbeeldkaartjes Odd one out

Toepassingsmogelijkheden

Deze werkvorm kan je ook online uitvoeren. Maak een document en deel deze met je studenten. Ga vervolgens uiteen in break-out groepen waarin de studenten de werkvorm kunnen uitvoeren. Als docent kan je digitaal bij de groepjes langs om te begeleiden en evt. de discussie op gang te brengen.

APPLICATIES

 • Microsoft Teams
 • BB Collaborate
 • KENMERKEN

  Bloom:
  Online: ,
  Synchroon:
  Indivdueel:

  0.0 (1 stemmen)