Kennistoets met open vragen

De kennistoets bestaande uit open vragen is een toetsvorm waarbij studenten zelf een antwoord op de gestelde vraag moeten formuleren. Het te geven antwoord kan bestaan uit één woord, enkele zinnen tot een complete uitwerking. Het voordeel van de kennistoets met open vragen ten opzichte van de kennistoets met gesloten vragen, is dat er met open vragen hogere kennisniveaus bevraagd kunnen worden. Dit aangezien de student bijvoorbeeld zelf verbanden moet kunnen leggen, een vraagstuk moet analyseren of zelf zorgvuldig een antwoord moet formuleren.

Er zijn verschillende varianten op de hierboven beschreven kennistoets met open vragen, waarbij het onderscheid voornamelijk zit in de lengte van het te geven antwoord:

 • In- en aanvulvragen
 • Korte- antwoordvragen
 • Lange-antwoordvragen
 • Opstelvragen

De kennistoets bestaande uit gesloten vragen kan in al zijn mogelijke verschijningsvormen zowel formatief als summatief worden toegepast.

Bron: Van Berkel, H., Bax, A., Joosten-ten Brinke, D. (2014). Toetsen in het hoger onderwijs (3e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

VARIATIEMOGELIJKHEDEN

Een variant op de normale afname van een kennistoets met open vragen is het doen van een open boek toets. Dit houdt in dat studenten al hun studiematerialen, zoals boeken, aantekeningen, powerpoints etcetera mogen gebruiken tijdens het maken van de toets. De studenten kunnen dan enkele kennisaspecten tijdens de toets opzoeken, waarna de student antwoord kan geven op een vraag die op veel hogere kennisniveaus is geformuleerd.

De kennistoets kun je ook met gesloten vragen aanbieden. Voordeel hiervan is dat deze vorm gedigitaliseerd de studenten direct van feedback kan voorzien.

APPLICATIES

 • Surpass
 • KENMERKEN

  Online: ,
  Synchroon: ,
  Indivdueel:

  4.0 (1 stemmen)