Formatief toetsen tijdens de bijeenkomst

Door de kennis van de studenten te toetsen voor, tijdens of na elke les worden studenten tijdens de lesperiode geactiveerd. De kennis en/of vaardigheden die studenten aan het eind van de periode moeten beheersen wordt hierdoor in kleinere delen tussentijds getoetst (ook wel formatief toetsen genoemd). Hierdoor weet de student waar hij op dat moment staat in het leerproces en kan hij beter inschatten wat er nog moet gebeuren. Dit bevordert de activiteit van studenten gedurende de lesperiode. Daarnaast geeft deze manier van studentactivatie jou als docent inzicht in het leerproces waardoor de colleges nog beter aansluiten op het niveau van de studenten. De video hieronder laat zien hoe de werkvorm kennis toetsen voor de les er in de praktijk uit kan zien.

Toepassingsmogelijkheden

Tijdens de les kun je het beste formatief toetsen met online tools die studenten kunnen gebruiken op hun smartphone. Zo kun je studenten vragen stellen die zij vervolgens via hun telefoon kunnen beantwoorden. Veel gebruikte online tools hiervoor Socrative, Quizlet en Kahoot. Socrative kun je het beste gebruiken voor het stellen van meerkeuze en open vragen. Quizlet werkt hetzelfde, maar kan ook nog gekoppeld worden aan leerdoelen. Kahoot is meer competitief, doordat je bij het snel en correct beantwoorden punten toebedeeld krijgt.

Bekijk hieronder hoe Dick Mulder docent bij de academie LED de tool Kahoot zet tijdens zijn lessen om formatief toetsen te stimuleren.

Formatief toetsen kan je ook voor of na de bijeenkomst doen.

APPLICATIES

 • GoFormative
 • Kahoot
 • Quizizz
 • Quizlet
 • Socrative
 • KENMERKEN

  Online: ,
  Synchroon:

  5.0 (1 stemmen)