Draaiboek

Toepassingen: ontwerpen van een draaiboek

Bij het maken van een draaiboek moet je een training kunnen ontwikkelen en eventueel ook uitvoeren. Je moet het draaiboek inhoudelijk en didactisch kunnen ontwerpen en ontwikkelen. Hierbij zouden ook digitale leermiddelen kunnen horen, zoals een poll houden onder de deelnemers of een formatieve toets over het huidige kennisniveau. In het draaiboek moet beschreven staan wat het programma inhoudt, wat het trainingsdoel is, voor wie de training bedoeld is, wat de planning of tijdspad is, wat de didactische werkvormen zijn en welke opdrachten aan bod komen.  

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

Een draaiboek zou in groepen gemaakt kunnen worden in een wiki of een andere samenwerkingsomgeving.  Eventueel zou je als docent een format voor het draaiboek kunnen aanbieden. Wanneer de training is uitgevoerd, is een reflectie op het draaiboek een mooie methode voor het toetsen van het draaiboek met de realiteit. 

APPLICATIES

  • Qualtrics
  • Socrative
  • KENMERKEN

    Online: ,

    0.0 (1 stemmen)