Consensusconferentie

Toepassingen: discussiëren, debat
 Een deelnemer aan een consensusconferentie leert de eigen mening te spiegelen aan die van anderen. Ook probeert de deelnemer die verschillende meningen samen te voegen tot één gezamenlijke mening. Kenmerkend voor een consensusconferentie is dat alle aanwezigen (studenten) hun bijdrage kunnen leveren bij het opstellen van de aanbevelingen en dat de conclusies door alle betrokkenen worden onderschreven. Het gaat erom de diverse meningen met elkaar in overeenstemming te brengen of eventueel duidelijk te maken op welke onderdelen de meningen uit elkaar blijven lopen. Er is een belangrijk verschil tussen consensusconferenties en wetenschappelijke congressen of nascholingscursussen. Staan bij de laatstgenoemde mededelingen van wetenschappelijk onderzoek en kennisoverdracht centraal, bij een consensusbijeenkomst is het de bedoeling om tot een gemeenschappelijk mening te komen. Gewoonlijk wordt de tekst van de consensus opgesteld door een panel van ‘neutrale’ deskundigen waarin, afhankelijk van de aard van het onderwerp, bijvoorbeeld ook juristen zitting kunnen hebben. Het panel moet antwoord geven op concrete vragen die door het organiserend comité zijn opgesteld. Het panel laat zich voorlichten door verschillende deskundigen in het bijzijn van het publiek. Vanuit de zaal ontstaat discussie met de inleiders, maar de panelleden kunnen om nadere toelichting vragen. Het panel stelt vervolgens een conceptconsensusverklaring op. De definitieve tekst wordt opgemaakt na uitgebreide discussie tussen de panelleden en aanwezigen. Is consensus niet haalbaar, dan bestaat de mogelijkheid tot het uitbrengen van een minderheidsstandpunt. Er zijn verschillende methoden om ieders rol te beoordelen. Wat precies is afhankelijk van wat de docent belangrijk vindt. Op de eerste plaats dienen studenten hun eigen mening goed te kunnen verwoorden. Zij moeten kunnen luisteren naar andere argumenten en, wellicht, hun eigen mening daardoor veranderen.

Bron: Berkel van Bax Joosten-ten Brinke 2014 – Toetsen in het Hoger Onderwijs

APPLICATIES

  • BB (graded) wiki
  • BB Collaborate
  • KENMERKEN

    Online: ,
    Indivdueel:

    0.0 (1 stemmen)