Wat ben ik?

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

te oefenen met het ophalen en/of toepassen van geleerde theoretische kennis (begrippen of concepten) door middel van een spel. 

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

‘Wat ben ik?’ is een variant op het spel ‘Wie ben ik?’. Hierbij proberen studenten door het stellen van ja en nee vragen, te achterhalen wát ze zijn (een theoretisch begrip of model).  

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?

Alle studenten krijgen een post-it op hun voorhoofd met daarop een theorie uit de leerstof, bijvoorbeeld een begrip, onderwerp, concept of model. Door ja/nee vragen te stellen aan hun medestudenten, moeten ze achterhalen welk begrip ze zijn. Bij een ‘ja’ antwoord mag de student nóg een vraag stellen. Is het antwoord ‘nee’ dan mag de volgende student een vraag stellen. De studenten moeten de begrippen dus goed kennen om zowel hun eigen begrip te raden als hun medestudent te kunnen antwoorden. 

Deze werkvorm kan op verschillende manieren worden uitgevoerd:

  • Het kan klassikaal gespeeld worden waarbij een enkele student een begrip in gedachten heeft die door de groep geraden moet worden.
  • Studenten kunnen deze werkvorm in kleine groepjes uitvoeren, waardoor ze vaker aan de beurt zijn om vragen te stellen of te beantwoorden. Dit kan zowel online als fysiek.
  • Daarnaast kan deze werkvorm ook fysiek actief gespeeld worden door studenten. Studenten lopen met hun brief (waarop staat wat ze zijn) door het klaslokaal en mogen aan elke student die ze tegenkomen één vraag stellen en beantwoorden. Wie het juiste begrip heeft achterhaald, gaat zitten.  

 

HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?

Deze werkvorm kan je ook toepassen in een online les. Daarvoor kan je de klassikale variant, zoals hierboven beschreven, gebruiken: één student bedenkt welk begrip hij/zij ‘is’. De overige studenten stellen ja/nee vragen aan die ene student om te achterhalen wat hij/zij ‘is’.

Ook kan je deze werkvorm online in groepjes spelen. Maak breakout groepen en zet in elk groepje alvast 1 student en start de breakout. Vertel vervolgens het begrip ófwel aan de enkele student en laat de anderen het raden, óf vertel het begrip aan de studenten van die groep, die in eerste instantie achterblijven in de centrale ruimte. Zij gaan vervolgens ook naar de breakout-room en laten de student vragen stellen om het begrip te achterhalen. Zodra het is geraden gaat de hele groep terug naar de centrale ruimte (deze mogelijkheid moet je specifiek instellen in een Teamsmeeting). Wie het eerst terug is, is de winnaar!

 

ERVARING
Heb jij ervaring met deze werkvorm en wil je die graag delen? Neem contact met ons op!
KENMERKEN
Taxonomie van Bloom: ,
Taxonomie van Miller:
Categorie leeractiviteit: ,
Interactie:
Door wie: ,
Wanneer:
GERELATEERDE APPLICATIES
  •  BB Collaborate
  •  Microsoft Teams