Schud en pak

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

studenten in groepjes te laten oefenen met leerstof tijdens de bijeenkomst.  

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

Een stapel kaarten met vragen over de leerstof vormt de basis. De studenten werken in kleine groepjes, ze lezen een vraag en beantwoorden deze door elkaar in roulerende vorm aan te vullen en elkaar van feedback te voorzien. (Enige) voorkennis van de leerstof is hierbij nodig. De leerstof zou voorafgaand aan de bijeenkomst bestudeerd kunnen worden.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?

Zorg voor een stapel kaarten per groepje met daarop (open) vragen over de leerstof die zijn afgestemd op de verwachte voorkennis. 

De studenten werken in groepjes van 3 tot 4 personen. Student 1 pakt een kaart, leest de vraag voor en geeft antwoord. Student 2, 3 (en 4) vullen aan en weerleggen eventuele fouten. Laat studenten vervolgens gezamenlijk het antwoord noteren. 

Deze stappen worden herhaald door telkens een andere student van het groepje, totdat de kaarten van de stapel op zijn.

Aan het eind kun je enkele vragen klassikaal bespreken, bijvoorbeeld vragen waarvan je weet dat ze lastig zijn, belangrijke concepten, en vragen waarvan studenten zelf aangeven dat ze twijfelen over de juistheid / volledigheid van hun antwoord. 

Variatiemogelijkheden: 

 • De lesstof mag wel/niet geraadpleegd worden.
 • Laat de studenten regels bedenken over hoe punten verdiend kunnen worden om zo een groepswinnaar of winnende groep aan te kunnen wijzen.  
 • Bij iedere vraag een tip opnemen. Indien studenten deze tip raadplegen krijgen ze minder punten voor het antwoord. 
 • Laat studenten zelf vragen (met antwoorden) bedenken ter voorbereiding op de bijeenkomst. Let er wel op dat de vragen die een groepje zelf gemaakt heeft, bij een ander groepje terechtkomen om te beantwoorden. 
HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?

Tijdens een online bijeenkomst kan deze werkvorm in breakout-groepen gespeeld worden. De vragen zouden dan bijvoorbeeld in een Powerpoint, in een Padlet of in Wooclap geplaatst kunnen worden

Zorg er bij Padlet en Wooclap voor dat de antwoorden niet direct aan andere studenten getoond worden. In een Padlet doe je dat via de instelling ‘Require Approval’. In Wooclap doe je dat door de instelling ‘Resultaten standaard tonen’ uit te zetten en zelf op het gewenste moment te klikken op de knop ‘Resultaten tonen’ aan de linkerkant van het venster.

ERVARING
Heb jij ervaring met deze werkvorm en wil je die graag delen? Neem contact met ons op!
KENMERKEN
Taxonomie van Bloom: , ,
Taxonomie van Miller: ,
Interactie:
Door wie: ,
Wanneer:
GERELATEERDE APPLICATIES
 •  Wooclap
 •  Padlet
 •  Microsoft Powerpoint
 • GERELATEERDE WERKVORMEN
 • Jigsaw-methode
 • Mix & match
 • Mix en ruil