(online) Bedrijfsbezoek

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

studenten kennis te laten maken met: het werken in een bedrijf in het algemeen, met een specifieke type bedrijf, met een specifiek beroep of functie.

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

Met een bedrijfsbezoek kunnen studenten een kijkje nemen in het bedrijf of in een organisatie. Zo kunnen ze kennismaken met de activiteiten, het logistieke proces en verschillende functies en beroepen. Ze krijgen zo een goed beeld van hoe het eraan toegaat in een bedrijf of organisatie en ervaren ze hoe ze hun (theoretische) kennis kunnen toepassen.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?

Een bedrijfsbezoek zou uit één of meer van de volgende onderdelen kunnen bestaan (niet persé in deze volgorde):

 • Ontvangst (evt met koffie/thee/water) en bespreken programma.
 • Presentatie over het bedrijf (evt. toegespitst op specifieke thema’s)
 • Rondleiding door het bedrijf (evt. opgesplitst in verschillende groepen)
 • Tips voor toekomstige professionals
 • Vragen stellen aan betrokkenen

Bepaal vooraf wat het doel is van het bedrijfsbezoek. Wat moeten de studenten ervan meenemen? Welke vragen moet het beantwoorden? Mogen studenten hun eigen vragen formuleren? Mogen ze samen bepalen welk bedrijf het gaat worden?

Bespreek vooraf met het bedrijf wat het doel is van het bedrijfsbezoek en overleg welke mogelijkheden er zijn voor een bedrijfsbezoek. Sluiten de vragen van studenten daarop aan? Welke mensen zouden iets kunnen vertellen/presenteren/demonstreren?

Bepaal of het mogelijk is om als één groep door het bedrijf te lopen, of dat er in meerdere groepen moet worden verdeeld. Gaat iedere groep hetzelfde bekijken, of kunnen ze keuzes maken? Laat je ze achteraf hun ervaringen delen met de andere groepen, en zo ja: hoe?

HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?

Een bedrijfsbezoek heeft natuurlijk de meeste impact als studenten er live bij zijn. Als dit om welke reden dan ook niet mogelijk is, is het ook mogelijk om een rondleiding door een bedrijf te geven via een live, online videoverbinding door gebruik te maken van een smartphone. Daarbij is het ook mogelijk om studenten te laten reageren en zelf vragen te laten stellen.

Voor de online videoverbinding kun je gebruikmaken van Blackboard Collaborate of van Teams:

 • Via Blackboard Collaborate: Maak in de Blackboard-omgeving van je module een Blackboard Collaborate-sessie aan en geef de gastlink door aan de gastdocent op locatie. Geef hem of haar de rol van presentator.
  Geef de sessie een duidelijke naam, zodat de studenten deze ook goed kunnen vinden als ze deze willen starten via de Blackboard-omgeving.
 • Via Microsoft Teams: Maak in Teams een afspraak aan op de datum en het tijdstip van het bedrijfsbezoek en geef daarbij aan dat het een Teamsvergadering is. Stuur de link naar de sessie naar de gastdocent en naar de studenten.

Aan het begin van het online bedrijfsbezoek, geeft de docent geeft eerst een inleiding en daarna geeft hij het woord aan de gastdocent op locatie.

De gastdocent kan gebruikmaken van een laptop of computer, maar bij een rondleiding is het handiger om een smartphone te gebruiken.
Tijdens de sessie kan de gastdocent via de instellingen zelf wisselen tussen de camera aan de voorkant van de telefoon (handiger bij presenteren) en de camera aan de achterkant van de telefoon (handiger bij de rondleiding).

In Teams kan de gastdocent specifiek de rol van presentator worden gegeven, zodat hij of zij centraal in beeld komt.

De docent heeft tijdens de les de rol van moderator. Hij houdt de chat in de gaten en geeft de student het woord of stelt zelf de vragen van studenten aan de gastdocent.

Vraag vooraf toestemming om het bedrijfsbezoek op te nemen, zodat je het later kunt hergebruiken.

Als er verschillende rondleidingen zijn voor verschillende groepen zou hiervoor de Breakoutgroepen kunnen gebruiken in Blackboard Collaborate of MS Teams. Als docent kun je dan niet de moderator zijn van alle chats. Laat dan per groep één van de studenten de moderator zijn die de vragen overbrengt aan de rondleider van het bedrijf.

ERVARING

Ernst-Jan Goedvolk (LED):

Als afsluiting van de module productinnovatie is er met dank aan een oud-studente IPO een online bedrijfsbezoek aan een fietsenfabriek georganiseerd. Vooraf is gesproken over de rolverdeling, welke onderwerpen aan bod zouden komen, hoeveel tijd per onderwerp en hoe we het technisch gingen organiseren. Dat was allemaal binnen een half uurtje besproken en geregeld, én getest (doen!).

De gastdocente heeft eerst verteld over haar loopbaan en gaf daarna met behulp van haar telefoon een rondleiding over de ontwerpafdeling en door de fabriek.  Het online bedrijfsbezoek had voor de studenten de sfeer van een vlog, inclusief de soms schokkerig bewegende beelden, en een druk pratende presentatrice (die rol paste de gastdocente wel). De beeld- en geluidkwaliteit was goed genoeg, ook in de rumoerige fabrieksomgeving. Studenten stelden vragen via de chat, waarbij ik de rol had van moderator. Het online bedrijfsbezoek duurde al met al 1,5 uur. Daarna was de accu van de telefoon van de gastdocente ook echt leeg.

Studenten waren erg enthousiast over de rondleiding. Ik denk dat het voor hen een welkome afwisseling was. Het aantal deelnemers was net iets hoger dan tijdens de normale lessen, en er waren tijdens de 1,5 uur geen afhakers.  De gastdocente was ook erg enthousiast, en wil dit zeker nog een keer gaan doen.

KENMERKEN
Taxonomie van Bloom: , , ,
Taxonomie van Miller:
Categorie leeractiviteit: ,
Interactie:
Door wie: ,
Wanneer:
GERELATEERDE APPLICATIES
 •  BB Collaborate
 •  Microsoft Teams