Mix & match

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

studenten op een actieve manier aan de slag te laten gaan met het vinden van de juiste antwoorden op vragen en andersom.

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

Een spelvorm waarbij studenten passende vragen en antwoorden bij elkaar moeten matchen en dit moeten beargumenteren.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?

De eerste stap is het verhelderen van de vragen en antwoorden waarmee de studenten aan de slag gaan. Deze schrijf je op kaartjes, waarbij je onderscheid maakt tussen de kaartjes met de vragen en de kaartjes met de antwoorden. Bijvoorbeeld: blauwe kaartjes voor de vragen en gele kaartjes voor de antwoorden. Iedere student krijgt 1 kaartje, waarna zij de student met de bijpassende vraag of het bijpassende antwoord moeten vinden en dit moeten beargumenteren naar elkaar. De opbrengsten van alle vragen en antwoorden worden klassikaal besproken. 

In stappen ziet het er dan zo uit:

  1. Leg kaarten klaar in twee verschillende kleuren
  2. Formuleer vragen op de ene kleur kaarten
  3. Formuleer antwoorden op de andere kleur kaarten
  4. Schud de hele stapel kaarten met beide kleuren door elkaar
  5. Verdeel de kaarten onder de deelnemende studenten
  6. Laat de studenten de match maken tussen vraag en antwoord (niet door elkaar gaan schreeuwen maar fysiek elkaar opzoeken en kijken of de vraag van de één klopt bij het antwoord van de ander en beargumenteren waarom dat wel of niet zo is en elkaar eventueel tips te geven om het beter te onthouden).

Dit kun je een aantal rondes doen, zodat studenten met meerdere vragen en antwoorden bezig zijn geweest. Eventueel kun je na afloop bespreken welke antwoorden ze lastig vonden om te vinden, omdat ze deze niet goed wisten. 

HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?

Deze werkvorm leent zich het best als fysieke werkvorm, maar kan eventueel op een aantal manieren online uitgevoerd worden, namelijk: 

  • Op Puzzel.org kun je met een gratis account (zie info) een online memoryspel maken en bewaren. Maak meerdere paren van tekstkaartjes waarbij je op het ene kaartje de vraag schrijft en op het andere kaartje het bijbehorende antwoord. Deel de link met studenten door deze in een item in Blackboard te plaatsen (want de link is vrij lang en daardoor lastig om over te typen).
  • Eventueel kun je ook een quiztool zoals Wooclap of Mentimeter, of een toetsapplicatie zoals TestVision (vraagvorm ‘Match (gelijk)’ of een Blackboard Toets (‘Combinatievraag’) gebruiken om een quiz met sleepvragen te maken. Studenten zien dan al wel alle vragen én antwoorden, waardoor het gemakkelijker is om ze bij elkaar te puzzelen.

Ook als je studenten dit met een online tool laat doen kun je ze aan elkaar laten uitleggen waarom een antwoord wel of niet bij een vraag past.

Voorbeeld van kaartjes maken voor online memory

Voorbeeld van kaartjes maken voor online memory op Puzzel.org

ERVARING
Heb jij ervaring met deze werkvorm en wil je die graag delen? Neem contact met ons op!
KENMERKEN
Taxonomie van Bloom: , ,
Taxonomie van Miller: ,
Categorie leeractiviteit: ,
Interactie:
Door wie: ,
Wanneer:
GERELATEERDE APPLICATIES
  •  Wooclap
  •  Mentimeter