20 minuten peerfeedbackmethode

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

studenten te leren kritischer naar hun eigen werk te kijken door ze een (onderbouwd) oordeel te laten geven over het werk van anderen. Ook kunnen ze daarbij leren van wat ze bij elkaar hebben gezien.

 

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

Twee studenten geven elkaar binnen twintig minuten op een gestructureerde manier feedback doordat zij beiden achtereenvolgens 5 specifiek beschreven stappen volgen die elk 2 minuten duren: korte toelichting geven – verhelderende vragen beantwoorden – feedback ontvangen – samenvatten – vervolgacties bepalen.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?

Zorg er ten eerste voor dat studenten weten wat zij zelf leren van het geven van peerfeedback en hoe zij goede feedback kunnen geven aan hun medestudenten. Peerfeedback werkt namelijk alleen als het goed wordt georganiseerd en uitgevoerd, en als de feedback concreet is en gericht is op de taak.

Waarom is peerfeedback belangrijk?
Niet alleen het ontvangen van feedback is een effectieve leerstrategie (Hattie, 2012), ook het geven van feedback aan medestudenten is erg leerzaam voor de feedbackgever (Nicol, 2011; Filius et al., 2018):

 • Door het werk van anderen te bekijken ziet een student hoe anderen de opdracht aanpakken.
 • De student krijgt een beter beeld van de eisen die gesteld zijn aan het werk, doordat ze de criteria doornemen om te bepalen of hun medestudenten hieraan voldoen.
 • Door studenten een oordeel over het werk van anderen te laten geven gaan ze ook kritischer naar hun eigen werk kijken.
 • Bovendien denken ze zelf kritischer na over de feedback die ze van medestudenten hebben gekregen, dan over de feedback van de docent. Bij peerfeedback is de houding van studenten dus actiever.
 • Het uiteindelijke doel is dat studenten de taak zelf kunnen uitvoeren en dus ook zelf kunnen bepalen of zij de taak goed genoeg hebben uitgevoerd. Het geven van peerfeedback helpt daarbij.
 • Door studenten eerst elkaars werk te laten beoordelen, zullen bovendien de belangrijkste fouten al boven water komen, waardoor de student later in het proces niet veel persoonlijke feedback van de docent meer nodig heeft. Dit kan de docent veel tijd schelen.
 • LET OP: Dit geldt natuurlijk alleen als de feedback die via peers wordt ontvangen daadwerkelijk zinvolle feedback is.

Gebruik een script
De inzet van peerfeedback vereist een doordacht scenario (script) met een duidelijke structuur en organisatie. Peerfeedback organiseren is in het begin arbeidsintensief, maar zoals hierboven aangegeven kan het op termijn tijdbesparend zijn (naast het genoemde leereffect). Hier vind je een animatie over het scripten van peerfeedback. En hier vind je een handreiking.

De ’20 minuten peerfeedbackmethode’
Voor het gegeven van feedback kan de ’20 minuten peerfeedbackmethode’ worden gebruikt (de bedenker noemt het ook wel het ’20 minuten peerfeedbacksysteem’)
Hierbij geven 2 studenten elkaar feedback in 5 direct opeenvolgende stappen van elk 2 minuten:

Tabel met de stappen van de peerfeedbackmenthode.

De stappen van de 20 minuten peerfeedbackmethode (Spencer, 2015)

Na deze stappen worden de rollen omgedraaid. De feedbackgever wordt feedbackontvanger en andersom. Nadat de bovenstaande 5 stappen opnieuw zijn uitgevoerd, zijn in totaal 20 minuten verstreken.

Je zou er vervolgens voor kunnen kiezen om nieuwe koppels te maken en hen nogmaals 20 minuten de tijd geven om de ander feedback te geven en zelf feedback van hem of haar te ontvangen, zodat iedereen van twee personen feedack heeft gekregen.

In dit artikel vind je meer informatie over dit proces. Naast de overzichten waarin per stap kort is beschreven wie wát doet bevat het ook een animatie over het proces.

Tot slot een aantal tips voor het uitvoeren van een peerfeedbackproces:

 • Geef de student tips voor het geven van goede peerfeedback. Bijvoorbeeld door middel van een filmpje over kenmerken van goede feedback of door samen te brainstormen over wat belangrijk is bij het geven van feedback over deze specifieke opdracht.
 • Geef de studenten inhoudelijke criteria voor de opdracht waar ze feedback op gaan geven. Deze kunnen zij gebruiken bij het schrijven van hun feedback aan een peer.
 • Je kunt studenten kunnen ook zelf laten aangeven op welke onderdelen of bestaande criteria zij feedback willen ontvangen. Zo moet de student goed nadenken bij welke onderdelen hij hulp nodig heeft.
 • Als docent is het goed om de online feedback te monitoren. Zo kun je bijsturen waar nodig. Het bespreken van de feedback in de les is van belang, omdat alleen dan kan worden nagegaan of de feedback is begrepen en kan worden benut.
 • Studenten kunnen de ontvangen feedback gebruiken in hun werkstuk/beroepsproduct/portfolio en het eventueel als bijlage erin opnemen. Zo kan de student laten zien wat hij met de ontvangen feedback heeft gedaan.

Bronnen:

 • Filius, R. M., de Kleijn, R. A., Uijl, S. G., Prins, F. J., van Rijen, H. V., & Grobbee, D. E. (2018). Strengthening dialogic peer feedback aiming for deep learning in SPOCs. Computers & Education, 125, 86-100. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.06.004
 • Hattie, J. (2012). Visible learning for teachers: Maximizing impact on learning. Routledge.
 • Nicol, D. (2011). Developing students’ ability to construct feedback. QAA Scotland, Enhancement Themes.
 • Spencer, J. (2015, 13 oktober). The 20-Minute Peer Feedback System. John Spencer. Geraadpleegd op 3 maart 2023, van https://spencerauthor.com/the-20-minute-peer-feedback-system/
HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?

In een online sessie kun je voor elk duo een breakout-room maken, zodat ze daar de opdracht in uitvoeren. Laat ze zelf een timer gebruiken om telkens de 2 minuten van een stap te timen.

Spreek af dat ze bij vragen hun virtuele hand opsteken zodat je naar de betreffende groep kunt gaan. 

Vervolgens voeren ze de stappen uit van de 20 minuten peerfeedbackmethode die op het vorige tabblad zijn beschreven.

Ze geven elkaar mondeling feedback door hun microfoon aan te zetten en liefst ook hun camera.
Eventueel delen ze hun scherm of een bestand, zodat ze elkaars uitwerkingen kunnen zien. 

 

ERVARING
Heb jij ervaring met deze werkvorm en wil je die graag delen? Neem contact met ons op!
KENMERKEN
Taxonomie van Bloom: ,
Taxonomie van Miller:
Interactie:
Door wie: ,
Wanneer:
GERELATEERDE APPLICATIES
 •  BB Collaborate
 •  Microsoft Teams