Schud en pak

Verdeel de klas in groepjes van 3 tot 4 personen. En zorg dat je een stapel met kaarten hebt. Op de kaarten staan vragen over de leerstof.  De eerste student pakt een kaart en leest de vraag voor. Beantwoord vervolgens de vraag. Student 2,3 en eventueel 4 mogen in deze volgorde de voorgaande student(en) aanvullen of eventuele fouten weerleggen. Student 2 is daarna aan de beurt om een kaart te pakken. Vervolgens mag student 3 als eerste de vorige student aanvullen dan wel verbeteren, daarna student 4 etc.

VARIATIEMOGELIJKHEDEN

Er zijn diverse variatie mogelijkheden te bedenken.

  • Je kunt de studenten zelf de vragen (met antwoorden) laten voorbereiden. Eventueel elke week een andere groepje. Dit kan online georganiseerd worden.
  • Elke student kan de opdracht krijgen voorafgaand aan de les een ander deel van de leerstof te bestuderen. Elke student brengt de kennis van een deel van de leerstof in; studenten kunnen op deze wijze van elkaar leren. Studenten die zich niet of nauwelijks voorbereid hebben kun je in een apart groepje zetten zodat zij die voorbereid de les in komen het meeste rendement uit deze werkvorm halen.
  • Je kunt werken met casussen om de theorie aan de praktijk te laten koppelen.
  • Om deze werkvorm te gamificeren zou je bij elke vraag een tip kunnen opnemen. Indien studenten deze tip raadplegen krijgen ze minder punten voor het antwoord.

KENMERKEN

Online:
Synchroon:
Indivdueel:

0.0 (1 stemmen)