Check in duo’s

Deze werkvorm is geschikt om bij gesloten vragen uit te voeren.

  1. Je geeft de studenten één of enkele opdrachten die ze eerst individueel gaan uitvoeren.
  2. De tweede stap is check-in-duo’s. Studenten vergelijken hun eigen antwoord met die van een medestudent. Mochten er verschillen zijn in het gegeven antwoord dan proberen ze er gezamenlijk uit te komen.
  3. Eventueel vindt stap 2 nog eens plaats met een ander duo.
  4. De laatste stap is check-in-de-groep. Hierbij worden alleen de vragen besproken waar de duo’s niet uit konden komen.

VARIATIEMOGELIJKHEDEN

Studenten kunnen vragen over de leerstof bedacht hebben. Deze vragen kun je tijdens de les inzetten voor de uitvoering van deze werkvorm.

Je kunt de werkvorm gebruiken bij casusvragen waarbij studenten theorie aan praktijksituaties moeten koppelen.

KENMERKEN

Online:
Synchroon:

3.7 (3 stemmen)