Voorbeeld(en) van een beroepsproduct bespreken

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

studenten feedup‘ te geven door de wijze van toetsing te laten zien en wat er van hen wordt verwacht. 

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

Aan de hand van één of meer voorbeelden van beroepsproducten laat je zien en bespreek je waar ze de komende periode naar toe werken en wat daarbij de succescriteria zijn.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?

Verschillende aanpakken zijn mogelijk. Voorbeelden:

  • Je kunt vooraf een product met je studenten delen en vragen dit door te nemen. Tijdens de les kun je het verslag doorlopen en samen criteria voor de beoordeling opstellen. Studenten kunnen bij het bepalen van de criteria gebruik maken van de leeruitkomsten en leerdoelen van de module.
  • Je geeft de studenten vooraf de criteria en laat hen het beroepsproductvoorbeeld beoordelen aan de hand van deze criteria. Wat zijn sterke en zwakke punten van het voorbeeld en op basis van welke aspecten concludeer je dit?

Bedenk ook wat studenten als voorbereiding zouden kunnen doen, zoals het doornemen van het beroepsproduct en (eventueel) alvast nadenken over een mogelijke beoordeling of beoordelingscriteria. Beschrijf die voorbereidingsopdracht in Blackboard bij de voorbereiding voor de les.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?

De voorbereiding kan op dezelfde manier als op het vorige tabblad is beschreven.
Tijdens de online les kun je het voorbeeld bespreken door in Blackboard Collaborate of MS Teams je scherm of applicatie te delen waar het voorbeeld zichtbaar is.
Studenten kunnen eventueel overleggen in breakout-groepen en bij het bespreken kunnen ze hun eigen scherm delen als zij de rol ‘Presentator’ krijgen.

Je kunt studenten criteria laten verzamelen via brainstormtools, zoals Padlet of het Whiteboard in Bb Collaborate of MS Teams, en ze laten samenwerken in een gedeeld document in Teams.

ERVARING
Heb jij ervaring met deze werkvorm en wil je die graag delen? Neem contact met ons op!
KENMERKEN
Categorie leeractiviteit: ,
Interactie:
Door wie:
Wanneer: