WRTS

WRTS is een overhoorprogramma waarin studenten woorden of begrippen kunnen invoeren en zich kunnen laten overhoren. Daarnaast kan de docent ook woorden/begrippenlijsten maken en delen met studenten. Deze kan gedeeld worden zodat studenten zichzelf kunnen overhoren. Tijdens overhoren kan gekozen worden voor een 1 op 1 overeenkomst (bijvoorbeeld bij de talen) of voor een beschrijving waarin bepaalde woorden genoemd moeten worden.

WEBSITE

WRTS

VIDEO

VOORDELEN

  • eenvoudig
  • gebruik op smartphone mogelijk

NADELEN

  • beperkte mogelijkheden (bij gratis account)

VERWANTE APPLICATIES

  •  Quizlet