Bespreken van een voorbeeld beroepsproduct

Aan het begin van een module is het van belang dat studenten weten wat er van hen verwacht wordt en dat ze kennis hebben over de wijze van toetsing. Een manier om te verhelderen waar de studenten de komende periode naartoe werken en wat daarbij de succescriteria zijn (zoals de beoordelingscriteria) is het bespreken van een voorbeeld beroepsproduct (bijvoorbeeld een verslag, adviesrapport, etc.). Daarbij kun je kiezen voor verschillende aanpakken: 

Je kunt vooraf een product met je studenten delen en vragen dit door te nemen. Tijdens de les kun je het verslag doorlopen en samen criteria voor de beoordeling opstellen. Studenten kunnen bij het bepalen van de criteria gebruik maken van de leeruitkomsten en leerdoelen van de module. 

Of je kiest ervoor vooraf de criteria te geven en laat studenten het voorbeeldverslag beoordelen aan de hand van deze criteria. Wat zijn sterke en zwakke punten van het voorbeeldverslag en op basis van welke aspecten concludeer je dit? 

Uiteraard zijn er variaties op voorgaande mogelijk. Bedenk ook wat studenten als voorbereiding zouden kunnen doen voordat je deze werkvorm in je (online) bijeenkomst toepast.

Bedenk in welke mate je wilt dat studenten voordat ze naar je (online) bijeenkomst komen voorbereid zijn. Je kunt op basis van het hiervoor beschreven voorbeeld een voorbereidingsopdracht voor je studenten beschrijven en in Blackboard plaatsen.  

Je kan de opdracht in subgroepen laten uitvoeren. In een online bijeenkomst kan dit met breakout groups. Het voorbeeldverslag kun je centraal bespreken door het scherm te delen. Ook in een online bijeenkomst is dit mogelijk en je zou een student de rechten kunnen geven zijn scherm te delen bij het laten geven van een toelichting.

APPLICATIES

  • BB Collaborate
  • KENMERKEN

    Bloom:
    Online: ,
    Synchroon:

    0.0 (1 stemmen)