Logo Blackboard

BB (graded) Journal

Met de tool dagboek/journal kan de student een dagboek bijhouden in een Blackboardcursus. Dit dagboek is alleen zichtbaar voor de student en de docenten in de cursus. Een dagboek kan ook aan een groep worden gekoppeld. Op deze manier kunnen groepsleden de inhoud ook zien en elkaar feedback geven. 

Specifiek aan een journal is dat het persoonlijk is, bedoelt voor zelfreflectie. En om feedback van je begeleider te krijgen.   

Ideeën:

  • (Zelf)reflectie

Informatie: http://www.digitaledidactiek.nl/wp/?p=1111

  • Stagebeleiding
  • Competentieontwikkeling, eventueel video inzetten

Informatie: http://www.digitaledidactiek.nl/wp/?p=1284

WEBSITE

BB (graded) Journal

VOORDELEN

  • 1 op 1 reflectie/ feedback docent en student, niet leesbaar voor anderen. Daardoor kan de feedback persoonlijker zijn.