Logo Blackboard

BB (graded) Blog

Met de tool blog kunnen studenten blogs schrijven binnen een Blackboardcursus. Een blog is een soort van dagboek dat iemand start om zijn/haar mening en belevenissen met anderen te delen. Studenten en de docent kunnen elkaars blogs lezen en op elkaar reageren. Het kan worden ingezet om de voorbereiding of uitwerking van een bijeenkomst van iedere student inzichtelijk te maken.  Ook kan het als een logboek bij een groepsopdracht worden gebruikt om het samenwerkingsproces te beoordelen of als een soort stagedagboek. De tool kan dus ook gekoppeld worden aan groepen en kan ook beoordeeld worden middels een graded blog.

WEBSITE

BB (graded) Blog

VIDEO

VOORDELEN

  • Er kunnen diverse soorten blogs ingezet worden: individuele blogs, groepsblog, cursusblog.
  • Blogs bieden een stimulans voor studenten om hun gedachten duidelijk te formuleren.
  • De student is zelf eigenaar en heeft dus de regie in handen wat er op komt te staan
  • Mogelijkheid tot reageren en zo feedback geven door docent of medestudenten.

NADELEN

  • Kritische succesfactor: Indien een blog bedoeld is om de sociale leerprocessen te ontwikkelen dan  dient  de blog  meegenomen te worden in de beoordeling of anderszins  een zinvolle betekenis voor de studenten te hebben.