Zoek werkvormen

  • Interactie(*)

  • Bloom

  • Lesopbouw

  • Samenwerken

  • Online of offline

* Bij synchrone (ook wel: gelijktijdige) interactie reageren betrokkenen direct op elkaar, zoals bij online colleges en videoconferencing. Bij asynchrone (niet-gelijktijdige) interactie zit er veel meer tijd tussen het versturen van een bericht en het ontvangen van een reactie, zoals bij e-mail, discussiefora en sociale media.