Zelfstudietoets met open vragen

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

studenten actief kennis te laten ophalen uit hun geheugen aan de hand van open vragen, waardoor er een diepgaander leereffect is, omdat studenten de antwoorden dan volledig zelf moeten formuleren.

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

Zet een toets klaar met open vragen (of deel deze uit in de les) en voeg bij elke vraag een antwoordmodel toe waarmee een student zijn eigen antwoorden kan beoordelen.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?

Een zelfstudie-toets met open vragen kan zowel online als offline plaatsvinden. In een offline situatie kun je de vragen uitdelen in de les en na de toets deel je een antwoordmodel (=feedback) uit of kunnen de studenten deze ophalen.

Om de effectiviteit nog verder te vergroten kun je de studenten laten reflecteren op hun bevindingen tijdens het nakijken van hun antwoorden, door hun ‘denkfouten’ te benoemen. Dit kan input zijn voor het vervolg van de bijeenkomst. 

Zorg er in elk geval voor dat de feedback die studenten halen uit het antwoordmodel ook echt bij hen ‘landt’. Ga na of studenten begrijpen wat ze goed en wat ze verkeerd hebben gedaan en of ze weten welke vervolgacties zij zelf zouden kunnen doen op basis van hun resultaten.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?

Om de toets online te laten maken kun je deze, inclusief antwoordmodellen bij de vragen, klaarzetten in een digitale leeromgeving zoals Blackboard, of toetsapplicatie zoals TestVision.
Studenten kunnen deze toets dan in hun eigen tijd maken ter voorbereiding van een les of als verwerking van de lesstof.

Ook bij de online variant van deze werkvorm is het belangrijk dat de feedback die studenten uit de antwoordmodellen halen, ook echt bij hen ‘landt’ en dat ze begrijpen wat voor hen de juiste vervolgstappen zijn in hun leerproces.  Die vervolgstappen kun je vaak ook via de online toets communiceren in de vorm van studietips en leerstofverwijzingen in het veld voor feedback. Neem er echter wel een moment voor om erachter te komen of het voor elke student duidelijk is hoe zij zelf verder kunnen met hun leerproces. Voor iedere student kan dat iets anders betekenen, afhankelijk van de door hen gemaakte denkfouten bij de toets.

ERVARING
Heb jij ervaring met deze werkvorm en wil je die graag delen? Neem contact met ons op!